Date cu caracter personal

Domas Insurance - Broker de Asigurare

Prelucrarea datelor cu caracter personal

SCRISOARE PRIVIND INFORMAREA CLIENȚILOR INTERESAȚI DE A ÎNCHEIA UN CONTRACT DE ASIGURARE

Acest formular este intocmit in baza noii legislatii europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal si are ca scop informarea dumneavoastra cu privire la drepturile pe care le aveti în legătură cu prelucrarea unor astfel de date, informare care sa va ajute sa decideti în cunoștință de cauză cu privire la acordul dumneavoastra de prelucrare a anumitor date personale care va apartin ("Date"),in scopurile si conditiile mai jos prezentate.

Prelucrarea Datelor pe care le veti completa in prezentul formular de contact se va face de catre societatea Domas Insurance Broker de Asigurare-Reasigurare SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti , Sos Mihai Bravu, Nr. 223, , e-mail: office@domas.ro inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8483/2008 avand cod unic de inregistrare 23884240, cod Registrul brokerilor RBK-551, inregistrat in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu character personal sub nr. 23276/28.05.2012, reprezentată legal prin Dl. Munteanu Alexandru, Administrator, si Ana Sorina Director Executiv în calitate de operator.

Societatea va prelucra date personale constand, dar fara a se limita la, nume, prenume, cod numeric personal, semnatura, adresa de contact, telefon, e-mail, date privind bunul asigurabil, date privind contractantul, asiguratul și/sau beneficiarii poliței, platitorul sau istoricul de daune dupa caz.

Scopul general al prelucrarii Datelor este activitatea de intermediere in asigurari si servicii conexe si consta in urmatoarele: (i) "Scop ofertare/emitere contract asigurări" - prelucrarea de către Societate a Datelor cu caracter personal se face în scopul obținerii celor mai avantajoase oferte de asigurare de la societățile de asigurare partenere, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, legislația privind asigurările și a codurilor de conduită din industria de profil. În cazul anumitor produse de asigurare (RCA de exemplu) se pot efectua profilări automate în vederea evaluării riscului conform reglementarilor Autorității de Supraveghere Financiară astfel încât oferta de asigurare va putea fi emisa in baza unor decizii automate de cotare. (ii) "Scop administrare polițe de asigurare, asistenta la daune si consultanta - Societatea va prelucra Datele cu Caracter personal în scopul oferirii de servicii de intermediere in asigurări, în administrarea polițelor Dvs de asigurare și pentru a interveni în sprijinul Dvs în relația cu societățile de asigurare în situațiile de producere a riscului asigurat, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, legislația privind asigurările și a codurilor de conduită din industria de profil.

Temeiul juridic al colectării si prelucrării datelor cu caracter personal îl poate reprezenta, după caz:

  • Contractul de asigurare/polița de asigurare la care persoana vizata este parte sau cererea expresa a persoanei vizate pentru a obține o oferta de asigurare prin intermediul Societății sau/si emiterea poliței de asigurare respective de către Societate,
  • Îndeplinirea obligațiilor legale ale Societății,
  • Îndeplinirea intereselor legitime ale Societății in contextul desfășurării obiectului de activitate
  • Consimțământul persoanei vizate, unde este cazul
Datele cu caracter personal pot fi transferate, in funcție de tipurile de asigurări pe care le vom intermedia pentru Dvs. către: autorități de stat, PAID (in cazul asigurării obligatorii a locuinței),furnizori implicați in mod direct/indirect in procesul de ofertare, emitere, administrarea polițelor de asigurare si oferirea asistentei la daune (societăți de asigurare-reasigurare din Romania sau din Uniunea Europeana precum si alte companii din grupul din care acestea fac parte, societăți de prestări servicii in cazul unor eventuale daune, societăți de arhivare, furnizori de servicii IT, firme de curierat, cabinete de avocatura).

Va informam ca transformarea ofertei de asigurare acceptate de Dvs. in polita/contract de asigurare va fi conditionata de acceptarea de catre Dvs. a notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sau, dupa caz, a consimtamantului apartinand Asiguratorului ales.

Datele vor fi stocate de catre Societate dupa cum urmeaza:

  • Pentru "Scop Ofertare asigurări generale", pe perioada de valabilitate a ofertei plus 90 de zile de la expirare sau pana la retragerea consimțământului dumneavoastră.
  • Pentru "Scop administrare polițe de asigurare, asistenta la daune si consultanta pe perioada de valabilitate a poliței plus încă 10 ani de la încetarea ei.
Vă informăm ca aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la Date in relatia dintre dumneavoastra si Societate: Drept de acces, Drept la rectificare, Dreptul la stergerea datelor ("Dreptul de a fi uitat"),Dreptul de a retrage consimtamantul, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la restrictionarea prelucrarii, Dreptul de a se opune prelucrarii, Dreptul de a depune o plangere la Societate sau la ANSPDCP.

Important: In cazul in care, in vederea încheierii unui contract de asigurare prin Domas Insurance Broker de Asigurare-Reasigurare, ne transmiteți si datele cu caracter personal ale altei persoane, aveti obligația legala de a comunica prezenta informare persoanei respective si sa obțineți acordul acesteia in cazurile aplicate, in termen de maxim 1 luna de la data furnizării datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, puteti contacta Societatea prin intermediul urmatoarelor modalitati: (i) depunerea unei cereri scrise datate si semnate in orice sediu sau punct de lucru, (ii) completarea unei cereri online prin accesarea urmatorului link: www.domas.ro.ro, sectiunea "Prelucrarea datelor cu caracter personal", subsectiunea "cereri", (iii) la adresa de e-mail: office@domas.ro.ro sau (iv) prin posta la adresa postala de la sediul Societatii mentionate mai sus. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, va putea fi contactat pentru orice lamuriri, informatii, precum si solicitari in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate mai sus la oricare din datele de contact enumerate mai sus.

Partenerii noștri